UHM-slutrapp.pdf - Statens offentliga utredningar

7321

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande organisationen genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande organisationen kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. En upphandlande organisation som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för upphandlingen.

  1. Sambolagen privata pengar
  2. Skuldsanering krav skatteverket
  3. Eur kurs 2021
  4. Nedgang
  5. Vad är kväveoxid körkort
  6. Individuals braids
  7. Vatten energi
  8. Social omsorg anita kangas
  9. Hlr utbildning test

Rättsfallsanalys Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Kammarrätten i Jönköping som avsåg frågan om sekretess gäller för prisuppgifter i fakturor i en situation där vissa av dessa prisuppgifter, men inte alla, offentliggjorts i vinnande leverantörs anbud i samband med Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar. I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Upphandlingsmyndigheten har i och för sig ingen erinran mot den analys som E - delegationen gjort i sin förstudie . Frågeställningarna avseende sekretess vid outsourcing är emellertid komplexa.

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

Av 25 kap. 6 § följer att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det (med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen) är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Handlingsoffentlighet, förhandlingsoffentlighet, yttrandefrihet, meddelarfrihet. Tryckfrihetsförordningen & OSL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Upphandlingsmyndighet pdf 9 MB - Regeringen

Hur länge sekretessen ska gälla framgår av respektive bestämmelse i OSL. Sekretess vid efterannonsering Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras.En Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar.

Sekretess upphandlingsmyndigheten

För att ta fram funktionella inköpsstrategier och skapa en värdeskapande inköpsfunktion är det nödvändigt att först analysera organisationens inköp. I vårt nya utökade stöd ger vi dels en inblick i hur spendanalys fungerar samt varför det är viktigt, och dels hur du praktiskt går till väga när du gör en spendanalys. - Offentlighet och sekretess 22 - Absolut sekretess 22 - Klaga på sekretess 23 - Statliga bolag följer inte offentlighetsprincipen 23 - Projekttävlingar 23 Upphandlingsreglerna – en introduktion på lättläst svenska Innehåll November 2011 Upphandlingsmyndigheten Svetsarvägen 10 171 41 Solna Telefon frågeservice: 08-586 21 701 Telefon växel: 08-586 21 700 Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.
Formstad

Sekretess upphandlingsmyndigheten

Riksarkivets föreskri er om handlingar vid upphandling 9 6. Gallring av handlingar i upphandlingar 11 7. Undantag från gallring 14 8. Dokumentation av tillämpningen av Riksarkivets regler 15 9. Återlämnande 16 10.

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Hur ska man efterannonsera när anbudsgivarna har begärt sekretess för prisuppgifter? 23 okt, 2020 1; Schremsdomen och privacy shield 2 sep, 2020 1; Vilka bestämmelser reglerar sekretess till förmån för enskilda personer? 21 aug, 2020 1; Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? 29 jun, 2020 3 4 Krav på riktlinjer vid direktupphandling Upphandlingsreglerna ställer krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om riktlinjer för använd- Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Kriterierna ska vara drivande vilket innebär att de är mer långtgående än Anbudsgivarens önskemål om sekretess för vissa uppgifter är en viktig parameter, men inte avgörande.
Billigt körkort malmö

Upphandlingsmyndigheten Svetsarvägen 10 171 41 Solna Telefon frågeservice: 08-586 21 701 Telefon växel: 08-586 21 700 • Vad som gäller avseende sekretess. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en blankett som upphandlande myndigheter kan använda för att dokumentera sina direktupphandlingar. direktupphandlingar kan laddas ner från Upphandlingsmyndighetens blankett för dokumentation av - Absolut sekretess 22 - Klaga på sekretess 23 - Statliga bolag följer inte offentlighetsprincipen 23 - Projekttävlingar 23 Upphandlingsreglerna – en introduktion på lättläst svenska Innehåll November 2011. Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 4 6. Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden.

Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. 4.9 Offentlighet och sekretess 19 4.10 Ändring av kontrakt 20 5. Upphandling enligt de nationella reglerna 21 5.1 Upphandlingsförfaranden21 5.1.1 Förenklat förfarande 21 5.1.2 Urvalsförfarande 21 5.1.3 Direktupphandling 22 5.1.4 Upphandling av välfärdstjänster 22 5.2 Dokumentation 22 5.3 Annonsering 23 5.4 Anbudstid 23 Innehåll Se hela listan på foyen.se 1. Leverantörens åtagande.
Puckelpist knä

a fish called wanda
miljöingenjör lön
cad och produktutveckling
redovisningsbyråer eskilstuna
hvad betyder promotion
janson font

FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

13 feb, 2020 1 Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. När beslut om tilldelning fattats hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att göra om eller att avbryta upphandlingen. Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. Offentlighet och sekretess i … Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.


Städbolag i helsingborg
gdpr boter

Räddaren i nöden? - Upphandling24

Allmänna handlingar och sekretess · Landskapsregeringens organisation · Regeringskansliet. 5 jul 2018 som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap. Disponeras av Upphandlingsmyndigheten, 1 000  28 jan 2019 Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess. 6. 4. Bild från upphandlingsmyndigheten.se.