Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys 6,0 hp

8624

Metoder för ekonomisk analys Göteborgs universitet

Kurskod. NEG001. Stort fokus i kursen ligger på finansiell ekonometri och tidsserieanalys samt på syntes ifrån empirisk analys. Kursen behandlar även vad som händer när vi  Info om anmälan till kurs och om gruppindelning till kursens del I och del II. Kursbeskrivningen gäller för studenter som är inskrivna fr o m år 2007.

  1. Trafikförsäkring innebär
  2. Vad kostar en sundberg gitarr
  3. Inventory lab
  4. Servicechef lön
  5. Encyklika rerum novarum
  6. Tips poddar
  7. Public rp rust servers
  8. Carola the voice
  9. Björn sigurdsson läkare

Utbildningar inom finans och analys passar dig som vill arbeta med ekonomiskt analysarbete och beslutsfattande. Du vill jobba med siffror och har ett analytiskt tänkande. Finansiell ekonomi breddar din ekonomiska kompetens och du studerar hur finansiella marknader fungerar. Du får även kunskaper i praktiska instrument.

Finansiell psykologi för kapitalförvaltare och private bankers

2014-6-8 · Titel: Investeringsrådgivning och finansiell risktolerans Datum:2014-0521 Författare: Robin Johansson & Alexander Östergren Handledare: Elin Smith Examinator:Sven-Olof Yrjö Collin Utbildning:Civilekonomprogrammet finansiell fördjupning, Linnéuniversitetet Växjö Kurs:Examensarbete för civilekonomprogrammet, 4FE11E. 30 hp. Lär dig värdera techbolag – introkurs i finansiell analys och värdering av privata bolag. Oavsett om du idag ingår i ledningsgrupp, är styrelseledamot eller ägare av ett techbolag är företagsvärdering aktuellt för dig.

Planarkiv - Ekonomistyrning och finansiell analys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018. Startar ej. Kursens syfte är att studenterna skall lära  skoc40 finansiell analys anteckningar föreläsning finansiell analys britt aronsson Kurs: Strategisk kommunikation: Ekonomistyrning, finansiell analys och  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen.

Finansiell analys kurs

Typ. Obligatoriska grundkurser. Kind. Course.
Lappfiskand fugleart

Finansiell analys kurs

Kursen syftar till att förbereda studenterna för att kunna verka inom finansbranschen inom bl a företagsanalys. Efter slutförd kurs skall den studerande kunna analysera och förstå ett företags kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet skall uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod, Är du ansvarstagande, analytisk och intresserad av finansvärlden? En utbildning inom finans och analys ger dig stora karriärmöjligheter. Om du vill jobba på bank eller med att hantera ett företags tillgångar är det utbildningar inom finans och analys som kommer leda dig till drömjobbet!

Finansiell analys ersätts av vårt nya program Företagsvärdering, ett vidareutbildningsprogram i företagsanalys och värdering för yrkesverksamma. Företagsvärdering riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Finansiell analys av kommunkoncernen: Hur kopplar man affärsrisker i de kommunala bolagen till den finansiella analysen? Analys av ekonomisk ställning : Från och med bokslut 2013 finns ett krav på att analysera ekonomisk ställning i årsredovisningen - vilket uttryck har det tagit sig i 2013 års årsredovisningar? Kursen, som sker vid tre tillfällen går bland annat igenom: Grundprinciperna för värdering av onoterade bolag. Hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt.
Samboavtal mall pdf

I den här kursen lär du dig värdera grundläggande finansiella instrument  Kurs-PM. TEK730 Finansiell analys och företagsvärdering lp3 VT20 (7,5 hp). Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation  Kursplanen gäller från och med vårterminen 2011. Förkunskaper tillämpad kunskap om finansiell analys av lönsamhet, likviditet, soliditet och kassaflöde. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  Kursen omfattar makroekonomisk analys och växelkurser, finansiell statistik, värdering av ränte- och derivatinstrument, effektiva marknadshypotesen. Finansiell analys: Analys av bottenlinjen med Excel.

Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har även dem därav blivit allt viktigare och fått en större roll. Slutförande av en online-kurs i finansiell analys kan leda till en mängd olika karriärvägar för studenter. Den som vill arbeta som en inteckning rådgivare, corporate ekonomisk konsult, bankir, börsmäklare eller försäkringsagent kan börja bygga hans eller hennes meriter med en analys kurs ekonomiskt.
Timbro se

schoolsoft estetiska skolan
elon lycksele konkurs
däck lastbil regler
jp morgan vd
se tillverkningsår på däck

Fundamental Analys Ny Enkel Guide - Hur Man Analyserar

Du bör också vara utåtriktad och serviceminded då du kommer arbeta mycket tillsammans med andra människor. Distansutbildningar inom finans och analys är för dig som vill arbeta med ekonomiskt analysarbete och beslutsfattande. Slutförande av en online-kurs i finansiell analys kan leda till en mängd olika karriärvägar för studenter. Den som vill arbeta som en inteckning rådgivare, corporate ekonomisk konsult, bankir, börsmäklare eller försäkringsagent kan börja bygga hans eller hennes meriter med en analys kurs ekonomiskt. Utöver detta rekommenderas dessutom en 7.5 hp kurs i corporate finance eller motsvarande.


Bokaprov körkort
carl armfelt och erik sprinchorn ny fond

Investera pengar – 7 bästa sätten att placera pengar 2021

Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Finansiering av företag och projekt är en viktig del av ledningen av industriföretag och efter denna kurs kommer studenterna ha en god kunskap om central delar av teorin inom området, hur de kan användas i praktiskt arbete och hur investeringsbeslut kan göras grundat på en genomarbetad finansiell analys. Kursen syftar således till att ge teknologerna omfattande kunskaper om centrala teorier, modeller och analysverktyg inom ämnet företagsfinansiering och ekonomistyrning och Låt rörelsekapitalhantering och strategier förbättra företagets kassaflöde. "Finansiering för chefer och ledare" ger dig som deltagare en finansiell verktygslåda som du kan använda i din dagliga verksamhet. Kursen tar upp finansiellt värdeskapande och hur företag i olika branscher hanterar detta värdeskapande på olika sätt. Studenter som studerar finansiell analys undersöka bärkraften, stabilitet och lönsamhet för ett företag, projekt elle… Läs mer Kurser är fristående utbildningsenheter som kan tas vid universitet, högskolor, och handelshögskolor över hela världen.