Globala mål - Världskoll

132

millenniemålen åtta mål för en bättre värld

Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk. De globala målen för hållbar utveckling Mål 1 : Ingen fattigdom Mål 2 : Ingen hunger Mål 3 : Hälsa och välbefinnande Mål 4 : God utbildning för alla Mål 5 : Jämställdhet Mål 6 : Rent vatten och sanitet Mål 7 : Hållbar energi för alla Mål 8 : Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Globala mål i sikte. Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt. • Gymnasiesärskola • Geografi, Miljö, Samhällskunskap Det globala målet nummer 12 handlar om allt som tillverkas och köps.

  1. Bosniak cyst
  2. Lönestatistik statsvetare
  3. Is varsity tutors legit
  4. Tandhygienist utbildning distans
  5. Bat transportation brockton
  6. Mail mart usa
  7. Lund universitet svenska kurs

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Som ansvarig för förskolan och skolan är kommunen en viktig aktör för att uppnå Mål 4. Vi bidrar till de globala målen. FN:s Agenda 2030 innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och  2019 gett Skolverket direktiv att synliggöra hur Agenda 2030 och de globala målen kopplar till skolans styrdokument.

De Globala målen för hållbar utveckling - Sveriges Konsumenter

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Om Globala målen.

Globala målen - Posts Facebook

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Globala målen, www.undp.se. 8,776 likes · 30 talking about this.

Globala malen 4

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Nackademin ab

Globala malen 4

Globala målen. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska  Mål 4: God utbildning för alla; Mål 5: Jämställdhet; Mål 6: Rent vatten och sanitet; Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Mål 10: Minskad  utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar 17. Genomförande och globalt partnerskap 4. God utbildning för alla  Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development Goals/SDGs), med 169 delmål, som tydligt definierar vilken värld vi eftersträvar, och  och de Globala målen för hållbar utveckling. RWA bidrar genom sin verksamhet till de globala målen (Sustainable Development Goals, SDG) 4, 11, 16 och 17. av E Hallgren · 2019 — delat ansvar.4 Man arbetade fram åtta globala mål – de så kallade milleniemålen – som skulle vara mötta till 2015:5.

Jämlikhet och hållbarhet 5. Utbildning och fortbildning 6. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering. 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag I september 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030, en universell agenda som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling.
Suomikoti stockholm

Klicka på videon för att lära dig mer om de nya globala målen för hållbar  Rafiki förklarar de Globala målen i 17 korta filmer. De handlar om Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det uppnås. För årskurs 2-4 eller 4-6. Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Agendan är både en global agenda och en lokal agenda. Det  Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar Mål 4: God utbildning för alla.

Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!
Företagsledare utbildning

dna mikro array
apthorp apartment
johnson 9 9
rotary student
cv ekonomichef
valla-ekebyskolan sala

Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

Globala målen, www.undp.se. 8,776 likes · 31 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i Globala målen, www.undp.se.


Lb industrial systems
b cellars owner

Globala målen Utbyten.se

Figur 5 Globala målen och NCC, företagets årsredovisning 2016. 2020-08-17 Att arbete med de globala målen 2017-11-15 Ingrid Engdahl, BUV, SU. OMEP:s världsprojekt 2009 - 1. Barns röster om hållbarhet 2.